Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 01-02

İç Kapak
  pdf

Co(DIBF)2Ni(CN)4 ve Ni(DIBF)2Ni(CN)4 Komplekslerinin İnfrared Bölgesinde İncelenmesi
Investigation of the Co(DIBF)2Ni(CN)4 and Ni(DIBF)2Ni(CN)4 Complexes in IR Spectrum Regions

Zeki KARTAL, Rasim DERMEZ, H. Ali YALIM

1-7 pdf

Atık Kağıt Geri Kazanım Sistemlerinin Modifikasyonu
Modification of Waste Paper Rcyclings Systems

İbrahim BULDUK, Veli Kemal CEYLAN

9-14 pdf

Coğrafi Veri Sistemlerinin Riper Seçimi İşleminde Uygulanması
Ripper Selection by Using Geographical Information System

Metin ERSOY, Can AYDAY
15-25 pdf

Akyatan (Adana) Kıyı Kumullarında Bitki Örtüsü ile Toprak İlişkisi
Vegetation and Soil Relationship in Akyatan (Adana) Coastal Dunes

Ahmet SERTESER
27-34 pdf

Afyon Kaymağı ve Kaymaklı Şeker Üretimi
Production of Afyon Cream and Candy With Cream

Merih YILMAZ BAYTOK
35-40 pdf

Afyon Bölgesi Et İşletmelerinin Genel Durumu ve Geleceğe Yönlendirilmesi
General Situation and Properation to the Future of Meat Plants in Afyon Region

Mebrure DOĞU, Hüsnü Yusuf GÖKALP
41-48 pdf

Kütüphane Otomasyonu Yapısının Oluşturulması ve Uygulaması
Construction of a Library Automation and Its Application

Ömer DEPERLİOĞLU

49-54 pdf

Yönetimde Bilgi İşlem Desteğinin Tasarımı
The Design of Data Processing Support for Management

İsmail ÖZKAN

55-68 pdf

Murat Dağı Bölgesi Civa Madenlerine Toplu Bir Bakış
Researchment of Mercury Mines of Mountain Murat Area

Mustafa YALÇIN, Yavuz ERGÜN, Hüseyin ENGİNAR

69-82 pdf

Taşıyıcı Duvarlarda Kullanılan Fabrika Tuğlalarının Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi
Determination of Mechanical Properties of Factory Bricks Used For Carrier Walls

İsmail DEMİR

83-92 pdf

Mermer Sektörünün İşgücü Sorunu ve İşgücünün Sanayide Eğitimi
The Workforce Problems and the Education of Marble Sector in Industry

Liyaddin YEŞİLKAYA

93-98 pdf

Afyon Yöresinde Biyogaz Üretim Sistemi Tasarımı
Design of a Pilot Plant for the Production of Biogas in Afyon Region

Hüseyin BAYRAKÇEKEN, Kerim ÇETİNKAYA

99-108 pdf

Bir Dingilli Tarım Arabaları Fren Etkinlik Derecesinin Artırılması Üzerine Bir Araştırma
A Study on the Improvement of Effectiveness Degree of a Single Axle Agrecultural Vehicles Breake System

Erdoğan BAYRAK, Abdurrahman KARABULUT

109-118 pdf

Stresses Around a Subsurface Crack Like Hole Under Moving Normal Load
Hareketli Normal Kuvvet Etkisinde Yüzey Altı Çatlak Şekilli Delik Civarındaki Gerilimler

Süleyman TAŞGETİREN

119-130 pdf

Independent Decentralised Robust Load Frequency Controller Design
Bağımsız Yerel Kontrolör Dizaynı

Hasan ÇİMEN

131-142 pdf

Geochemical Properties and Genetical Interpretation of the Central Sakarya Region Granitoid Belt
Orta Sakarya Havzasındaki Granitoid Kuşağının Jeokimyasal Özellikleri ve Kimyasal Yorumu

Yaşar KİBİCİ

143-157 pdf