Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 02-01

İç Kapak
  pdf

Sol-Jel Metodu ile Mikronaltı İncelikte Alümina Üretimi
Production of Submicron Alumina Powder by Sol-Gel Method

Yıldız LEBLEBİCİER, Hayrettin YÜZER, Ö. Faruk EMRULLAHOĞLU

1-12 pdf

HMK Metal ve Alaşımlarının KırılmaTokluğunu Arttırma İmkanları
Techniques for the Improvement of Fracture Toughness of BCC Metals and Alloys

Galip SAİD

13-20 pdf

Termokimyasal Yöntem ile AISI 1045 Çelik Yüzeyinin Borlanması
Boronizing of AISI 1045 Steel Surface by Thermochemical Method

Engin YILDIRIM, M. Serhat BAŞPINAR, Şükrü TAKTAK, Ö. Faruk EMRULLAHOĞLU

21-28 pdf

Çimento Kliniklerindeki Fazların Oluşumu ve Mikroyapılarının İncelenmesi
Phase Formation in Cement Clinker and Analyses of Microstructure

Akın ALTUN

29-40 pdf

Klinoptilolit (Doğal Zeolit): Özellikleri, Kullanım Alanları ve Türkiye Açısından Önemi
Clinoptilolite (Natural Zeolite): Properties, Use and the Importance for Turkey

Bahri ERSOY

41-52 pdf

Böhme Metodu Yardımı ile Aşındırıcı Tozların Aşındırma Performanslarının İncelenmesi
Examining of the Scratch Performance of Abrasive Dust Using Böhme Method

Metin BAĞCI, Rıfat BOZKURT

53-60 pdf

Afyon'da Sabit Kirletici Kaynaklardan İleri Gelen Hava Kirliliği ve Çözüm Önerileri
Air Pollution (Arising From Fixed Sources) in Afyon and Proposed Solutions

Eyüp SABAH

61-78 pdf

Hafif Betonda Çelik Lif Kullanımının Beton Özelliklerine Etkisi
Effect of Steel Fibre Usage on Lightweight Concrete Properties

Emre SANCAK, Osman ÜNAL

79-88 pdf

Akarsu Dallanma Dereceleri Kullanılarak Su Kalitesi Gözlem Ağı Tasarımı
Water Quality Monitoring Network Design Using Stream Bifurcation Degree

Yılmaz İÇAĞA

89-98 pdf

An Estimation of Edge Deterioration on Cutting Tool During Turning: Off-Line Stres Analysis Aproximation
Tornalamada Kesme Kalemi Ucunun Körlenmesi için Bir Tahmin Yöntemi: Gerilme Analizi Yaklaşımı

Süleyman TAŞGETİREN

99-108 pdf

Cross Section Analysis of a Composite Box Beam
Bir Kompozit Kutu Kirişin Kesit Analizi

Ömer SOYKASAP

109-120 pdf

Decentralized PID Load Frequency Controller Design Based on Interaction Margin
Lokal PID Yük-Frekans Kontrolör Dizaynı

Hasan ÇİMEN

121-134 pdf

The Electroless Nickel Plating of Slicon Carbide and Aliminum Powder Mixtures
Silisyum Karbür ve Aliminyum Tozlarının Elektirik Akımsız Nikel Kaplanması

Ayhan EROL

135-142 pdf

Bir Sismik Kütlesinin Titreşim Üreten Cisme Göre Bağıl Yerdeğişiminin Matematiksel Modeli
A Mathematical Model for Relative Displacement a Seismic Mass of With Respect to Vibration Source

Abdurrahman KARABULUT

143-152 pdf