Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 02-02

İç Kapak
  pdf

Alana Dayalı Görüntü Eşleme Yöntemleri ile Fotogrametrik Nirengi
Aerial Triangulation with Area Based Image Matching Methods

Murat UYSAL, Abdullah VARLIK, Fikret KARALAR, Fisun ÇETİNTAŞ

1-17 pdf

Renk Uzayları ve Renk Dönüşüm Programı (RDP)
Color Spaces and Color Conversion Programme (CCP)

İbrahim YILMAZ, Mevlüt GÜLLÜ, Tamer BAYBURA, A. Okan  ERDOĞAN

19-35 pdf

Arazi Kullanım Kararları ve Açık–Yeşil  Alan Verilerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma; Kırıkkale
A Study on the Evaluation of Open-Green Space Data and Existing Land Use Decisions for Kırıkkale

Koray ÖZCAN

37-48 pdf

Çok İşlemcili Sistemlerde İş Kayıplarına Etki Eden Faktörlerin Karşılaştırılması
Comparing the Factors Dealing with Lost Jobs in Multi-Processor System

Hüsnü BARUTOĞLU

49-56 pdf

Mermer İşleme Tesisleri Atıksularının Hidrosiklonlarla Arıtılması ve Flokülant İlavesinin Ayırmaya Etkisinin İncelenmesi
Purification of Marble Processing Plants Waste by Hydrocyclones and the Study of Effectiveness of  Flocculant Addition into Seperation Process

İsmail Sedat BÜYÜKSAĞIŞ, Ömer Faruk EMRULLAHOĞLU

57-68 pdf

Ürün Paketleme Otomasyon Sistemleri İçin Bulanık Denetim Yöntemi ve Bunun İlk Örnek Uygulaması
Fuzzy Control  Method and It’s Prototype Application for Product Packaging Automation Systems

Serhat YILMAZ, Hasan DİNÇER

69-84 pdf