Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 03-01/02

İç Kapak
  pdf

Havadan ve Topraktan İzole Edilen Actinomycte T ürlerinin Antibiyotik Aktivitesinin Araştırılması
Antibiotic Activities of Actinomycete Species  Isolated from Solid and Air

Elif FIÇICI, Merih KIVANÇ, Muhsin KONUK, Demet KAYA

1-10 pdf

Genetik Algoritmalarda D üzenli Popülasyon  ve Düzenli  Oparatör
Uniform Population and Uniform Operator in Genetic Algorithms

Bilal ALATAŞ , Ali KARCI

11-26 pdf

Kitin Sentez  İnhibitörü Teflubenzuron’un Beşinci Evre gelleria  mellonella  L.(lepidoptera:pyralidae) Larvalarının Kütikülası Üzerindeki  Etkileri
Effects of the Chitin Synthesis Inhibitör Teflubenzuron on the Cuticle of  galleria  mellonella L. ( lepidoptera:pyralidae) Fifth Instar Larvae

Haluk ÖZPARLAK ,Burçin BAKAR. Sadettin ÜNSAL, Abdurrahman  AKTÜMSEK

27-40 pdf

Effect of Methyl  Jasmonate  on Arabidopsis  Proteins
Metil Jasmonatin  Arabidobsis  Proteinleri üzerine etkisi

Emel SÖZEN

41-49 pdf

Yapay Sinir Ağları ile Endüstriyel  Ekmek Mayası Fermentasyonunda Özgül Üreme Hızı ve Biyo Kütle Kestirimi
Biomass and Specific Growth Rate Estimation Using Artificial Neural  Networks in Industrial Baker’s Yeast Fermantation

Cihan KARAKUZU, Mehmet YAKUT, Mustafa TÜRKER, S ıtkı ÖZTÜRK

51-66 pdf

Electron-Photon Coincidence Technique for Atomic Collisions
Atom Çarpışmalarında Elektron Foton Çakışma Tekniği

Mevlüt DOĞAN, Hüseyin Ali YALIM

67-90 pdf

208 Pb(1 Gev)+P Reaksiyonunda Üretilen Atık Çekirdeklerin İzotopik Üretim Tesir Kesitleri
Isotopic Production Cross Sections of Residuals Produced in 208 Pb (1 Gev)+P Reactions

İskender DEMİRKOL, Eyüp TEL, Atilla ÖZMEN

91-98

Ortaöğretim Fizik Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir Araştırma
A Study on the Problems in Physics Education at Senior High School Level

Mevlüt DOĞAN, Bekir ORUNCAK, İlhan GÜNBAYI

99-110 pdf

Sistem Yaklaşımına Dayalı Öğretim Modellerinden Okulda Öğrenme
Mastery Learning Based on System Approach

İlhan GÜNBAYI 

111-119

On the Bounds for the Norms of FToeplitz and Almost FHankel Matrices
FToeplitz ve Hemen Hemen FHankel Matrislerinin Normları için Sınırlar

Necati TAŞKARA, Aynur YALÇINER, Hasan KÖSE

121-128

Türkiye'de Trafik Kazalarında Riskli İllerin İstatistiksel Olarak Belirlenmesi
Statistical to Define the Traffic Accident Risky Provinces in Turkey

Veysel YILMAZ, Murat ERİŞOĞLU

129-146