Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 05-01/02

İç Kapak
  pdf

Kitin Sentez İnhibitörü Flufenoxuron'un Altıncı Evre Galleria Mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) Larvalarının Kütikülası Üzerindeki Etkileri
Effects of the Chitin Synthesis Inhibitor Flufenoxuron on the Cuticle of Sixth Instar Galleria Mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) Larvae

Haluk ÖZPARLAK, A. Kürşat AYDİLEK, Sadettin ÜNSAL, Abdurrahman AKTÜMSEK

1-14 pdf

Macrofungi of Muğla Province
Muğla Yöresinin Makrofungusları

Mehmet Halil SOLAK, Fadime YILMAZ ERSEL

15-24 pdf

İki Yeni Benzimidazol Türevinin Sentezi, Yapısal Analizi ve Mutajenik Aktivitelerinin Belirlenmesi
Synthesis Structural Analysis and Determination of Mutagenic Activities of Two Newly Synthesized Benzimidazole Derivatives

Mehtap KUTLU, Gözde AYDOĞAN, İlhan IŞIKDAĞ

25-36 pdf

Muğla Şehir Merkezinin Orchis L. Türlerinin Ekolojik Özellikleri ve Korunması Orchis L.
Ecologic Features of Orchis L. Species of Muğla Provinces and Their Conservation

Banu SAHRANÇ, Ramazan MAMMADOV, Ayşe MAKASÇI

37-46 pdf

Effects of Environmental Pollutants on Lumbricus terrestris 7-Ethoxyresorufin-O-Deethylase (Erod) Enzyme Activity
Lumbricus terrestris 7-Etoksirezorufin-O-Deetilaz (Erod) Enzim Aktivitesi Üzerine Çevresel Kirleticilerin Etkileri

Gözde AYDOĞAN, Mehtap KUTLU

47-53 pdf

Seydişehir (Konya) Yöresi Myxomyeet'leri Üzerine Bir Araştırma
A Study on Myxomycetes of Seydişehir (Konya) District

Dursun YAĞIZ, Ahmet AFYON

55-60 pdf

Biyoaktif Bir Glikoprotein Olan Laktoferrinin Biyokimyasal Özellikleri
The Biochemical Characteristics of Lactoferrin Bioactive Glycoprotein

Gülcan AVCI

61-70

Sürekli Dağılımlar Ailesi İçin İki Yanlı İnvaryant Güven Aralıklarının Seviyelerinin Tahmini
For Continiuous Distributions Family Two Sided Estimation of Levels of Invariant Confidence Intervals

Mehmet Fedai KAYA, Buğra SARAÇOĞLU

71-76 pdf

Diyet Probleminin Çözümünde Kullanılabilecek Bazı Eniyileme Tekniklerinin Yaklaşım Farklılıklarının Değerlendirilmesi
Evaluation of the Approach Differences of Some Optimization Techniques Which Can Be Used to Solve Diet Problem

Şenol ERDOĞMUŞ, Eylem KOÇ, Ahmet Sabri ÖĞÜTLÜ 

77-90

Bakla (Victia Faba L.) Bitkilerinin Tohumlarında Çıkışa Kadar Geçen Süredeki Nem Miktarları Değişiminin İstatistiksel Analizi
The Statistical Analysis of the Amount of Moisture Which Broad Beans (Victia Faba L.) Take in Their Structure Until They Leaf Out

Aşır GENÇ, Ufuk KARADAVUT, Aydın KARAKOCA, Alper SİNAN

91-99

Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın Coğrafi Dağılımının Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi, Kümeleme Analizi ve Temel Bileşenler Analizleri ile Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
The Comperative Investigation of the Geographical Research of the Gross Interior Native Land Product With the Multidimensional Sealing, Cluster Analysis and Principal Component Analysis

Zeliha KAYGISIZ, Hüseyin GÜRBÜZ

101-112

İlk Bozulma Sansürlü Örnekleme Planına Dayalı Burr XII Dağılımının Parametrelerinin Tahmini ve Beklenen Test Süresi
Parameter Estimation of the Burr XII Distribution and Expected Test Time Based on First Failure-Censored Sampling Plan

Coşkun KUŞ, Mehmet Fedai KAYA

115-130