Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 06-02

İç Kapak
  pdf

Some Biological Properties of the Squalius cephalus (L., 1758) Population Inhabiting Apa Dam Lake in Konya (Turkey)
Apa Baraj Gölü’nde Yaşayan Squalius cephalus (L., 1758)’un Bazı Biyolojik Özellikleri

Ramazan Mert, Sait Bulut ve Kemal Solak

1-12 pdf

Alifatik ve Aromatik Aldoksimlerin Sentezi ve Epoksit Reçinelerine Modifikatör (Katkı maddesi) Olarak Kullanılması
Synthesis of Aliphatic and Aromatic Aldoximes and Used as Modificators in Epoxide Resins

Gülderen Uysal Akkuş, Sultan Kurbanlı ve Mehmet Sezgin

13-21 pdf

Radiation Variation Of Well, Drinking And Thermal Waters In Sandıklı Region
Sandıklı Bölgesindeki Kaynak, Ġçme ve Kaplıca Sularındaki Radyasyon Değişimi

Yunus Karakuyu and Mevlüt Doğan

23-29 pdf

Doğu Karadeniz Bölgesi ve Trabzon (Türkiye) Myxomycetes Florası İçin Yeni Kayıt: Collaria arcyrionema(Rostaf.) Nann.-Bremek. ex Lado
New Record for East Black Sea Region and Trabzon (Turkey) Myxomycetes Flora: Collaria arcyrionema(Rostaf.) Nann.-Bremek. ex Lado

İjlal Ocak ve Muhsin Konuk

31-36 pdf

Lınarıa grandıflora ve Liınaria genistifolia Türleri Üzerinde Morfolojik, Anatomik ve Ekolojik Çalışmalar

Mehmet TEMEL

37-49 pdf

Apa Baraj Gölü’nde (Konya) Yaşayan Cyprinus carpio L.’nun Kas Dokusu Yağ Asidi Kompozisyonu

Sait BULUT, Ramazan MERT, Kemal SOLAK ve Cemal ÇEVİK

51-57 pdf

Adıyaman Lalesinde Farklı Soğan Çevre Büyüklüklerinin Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri

Özgür KAHRAMAN, Ercan ÖZZAMBAK

59-64

Topraksız Kültür, Sera Koşullarında Organik ve İnorganik Ortamların Ağlayan Gelin (Fritillaria İmperialis) Soğanları Üzerine Etkileri

Özgür KAHRAMAN, Ercan ÖZZAMBAK

65-70 pdf

Orıganum hyperıcıfolıum Schwarz et Davis ve O. sıpyleum L. Üzerinde Morfolojik, Anatomik ve Ekolojik Araştırmalar

Mehmet Temel, Süleyman Tokur

71-88