Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 08-02

İç Kapak
  pdf

Apa Baraj Gölü (Konya)’ Nün Bazı Fiziksel Ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması
Investıgatıon Of Some Physical And Chemical Properties Of Apa Dam Lake (Konya)

Ramazan Mert , Sait Bulut, Kemal Solak

1-10 pdf

Kolon Flotasyonu İle Bitümlü Kömür Atıklarından Temiz Kömür Kazanımı
Recovery Of Clean Coal From Waste Bıtumınous Coals By Usıng Column Flotatıon

Hasan Hacıfazlıoğlu

11-19 pdf

Analysis Of Formation Of Silicon Nitride On Si(100) By Electrochemical Anodization Technique
Si(100) Üzerine Elektrokimyasal Anodizasyon Tekniği İle Silisyum Nitrür’ün Formasyonunun Analizi

S. Zeyrek, H.Yüzer, M.C. Baykul, M. M. Bülbül, Ş. Altındal

21-25 pdf

Variotional Iteration and Homotopy Perturbation Method for Solving a Three- Species Food Chain Model
Üç Canlı Türünün Oluşturduğu Besin Zinciri Modelinin Varyasyonel İterasyon Ve Homotopi Pertürbasyon Yöntemi ile Çözümü

Mehmet Merdan, Tahir Khaniyev

27-36 pdf

Üç Fazlı Transformatör Tasarımı İçin Bir Arayüz Programı
An Interface Program For Three Phase Transformer Design

Ahmet Altıntaş

37-45 pdf

Some Biological Characteristics of Cyrinus carpio (L., 1758) Inhibating in the Apa Dam Lake (Konya –Turkey)
Apa Baraj Gölü (Konya)’nde Yaşayan Cyrinus carpio (L., 1758)’nun Bazı Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi

Ramazan Mert, Sait Bulut, Kemal Solak

47-60 pdf

Termofil Bakteriler Sıcak Su Kaynaklarında Yaşayan Gr (+) Basillerin İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri
Isolation and Identification Methods Of Gr(+) Bacils Living İn Hot Springs

Seda Ercan Akkaya, Merih Kıvanç

61-70

An Education Set of Power Eelectronics: AC/DC Converters
Güç Elektroniği Eğitim Seti: Ac/DC Konvertörler

Ali Altıntaş

71-76 pdf

Mast Hücresi
Mast Cell

Ebru Gökalp Özkorkmaz

77-85