Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 09-01

İç Kapak
  pdf

Harran Kili Şişme Özelliklerinin Değerlendirmesi ve Dolaylı Tahmini
Indirect Estimation and Evaluation of The Swelling Characteristics of Harran Clay

Murat Türköz , Hasan Tosun

1-10 pdf

Üniversite Öğrencilerinde Mükemmeliyetçilik: Anadolu Üniversitesi Örneği
Perfectionism Among University Students: An Example From Anadolu University

Fikret Er, Harun Sönmez

11-16 pdf

İnce ve Çok İnce Öğütme için Alternatif Değirmen Tiplerinin Tanıtılması
Introduction of Alternative Mills for Fine and Ultra Fine Grinding

Hasan Hacıfazlıoğlu

17-30 pdf

Solving Large Multiple Query Optimization Problems
Büyük Çoklu Sorgu Eniyileme Problemlerinin Çözülmesi

Ahmet Coşar

31-40 pdf

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Mermer Artıkları Depolama Sahasının Özellikleri
The Properties of the Marble Waste Storage Field of Afyonkarahisar Organized Industrial Zone

Mustafa Y. Çelik, Şükrü Tur

41-50 pdf

Vakumlu Membran Preste Üretilmiş Ahşap Lamine Elemanların Yapışma Performanslarının Belirlenmesi
Determination of Bonding Performance of Laminated Veneer Elements Produced in Vacumm Membrane Press

Mustafa Altınok, Cevdet Söğütlü, Necmi Kahraman

51-60 pdf

Mesleki Eğitimin Uzaktan Eğitim ile Desteklenmesi ve Örnek Uygulama
Support the Professional Training with Distance Learning and an Example for the Implementation

Ömer Deperlioğlu, Ramazan Yıldırım

61-70

Buhar Kazanı Otomasyon Sistemi için Uzakta Görüntüleme Sistemi Tasarımı
The Design of Telemonitoring System for Steem Boiler Automation System

T. Burak Aktürk, Uğur Fidan

71-78 pdf

Gözenekli Malzemelerde Isı İletim Katsayısının ve Kritik Yarıçapının Değişimi
Change of Thermal Conductivity and Critical Radius In Porous Media

Özge Altun, İlker Gürkan

79-86

Nar ( Punica granatum L.) Tohumlarının Çimlenmesine Katlama Süresi ve Ekim Zamanının Etkisi
The Effect of Stratification Period and Sowing Time on Germination of Pomegranate (Punica granatum L.) Seeds

Cengiz Yücedağ, Hazin Cemal Gültekin

87-90 pdf

Scattering Of 10 Mev 238U Heavy Ions With Silver Target Using Cr-39
Cr-39 Kullanılarak 10 MeV 238U Ağır İyonların Gümüş Hedeften Saçılması

M.R. Baig

91-96

Cypermethrinin Drosophila melanogaster’in Üçüncü İnstar Larvalarının Tükrük Bezi Politen Kromozonları Üzerine Etkisi
The Effects of Cypermethrin on the Polytene Chromosomes of Third Instar Larvae of Drosophila melanogaster

Ayla Karataş, Zafer Bahçeci

97-106