Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 09-02

İç Kapak
  pdf

ARMAX Modelleri ve Porsuk Barajı Su Seviyesinin Öngörüsü
ARMAX Models and Forcasting Water Level of Porsuk Dam

Hülya Şen ve Özer Özaydın

1-14 pdf

The Effect of Propolis on Aluminum-Induced Genotoxicity in Human Lymphocytes
İnsan Lenfositlerinde Alüminyum ile Uyarılmış Genotoksisite Üzerine Propolisin Etkisi

Hasan Türkez and Mokhtar Ibrahim Yousef

15-21 pdf

2009 Yılında Eskişehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinde Adaylarda Öncelik Verilen Özelliklerin Belirlenmesi ve Adayların Sıralanmasında Konjoint Analizi ve Analitik Hiyerarşi Sürecinin Kullanılması
Using Conjoint Analysis and Analytical Hiyerarchy Process to Guess Municipal Elections Results in 2009 in Eskişehir

Hülya Şen, Burcu Yolcu ve Derya Elal

23-34 pdf

Alkali Volkanitler Yönünden Zengin Olan Isparta-Çünür Tepesinde Doğal Radyoaktivite Tayini
Determination of Natural Radioactivity in Isparta-Çünür Hill Covered with Alkaline Volcanics

N. Ayten Uyanık, İskender Akkurt

35-42 pdf

Afyon İli Tabanidae (Insecta:Diptera) Faunası’na Katkılar
Contribution toTabanidae (Diptera) Fauna of Afyon Province

Hilmiye Büber, A. Yavuz Kılıç ve Ferhat Altunsoy

43-50 pdf

Türkiye’de Sayısal İmza (E-İmza) ve Adalet Bakanlığı’nda E-İmza Kullanımının Değerlendirilmesi
Digital Signature (E-Signature) in Turkey and Evoluation of Usage of E-Signature in Ministry Justice

Mustafa Uçmaz

51-60 pdf

Flint Taşı Artıklarından Kuvars Kazanımının Araştırılması
Investigation of Quartz Recovery from Flint Stone Tailings

İsmail Varan , Selçuk Özgen, Muhammed Fatih Can, Yeliz Topbaş, Eyüp Sabah

61-75

Dicle Nehri’nden Toplanan Tatlısu Midyesi (Unio elongatulus Bourguignat, 1860)’nin Nötral Lipit, Fosfolipit ve Toplam Lipit Yağ Asidi Kompozisyonu
Fatty Acid Composition of Neutral Lipid, Phospholipid and Total Lipid of Freshwater Mussel (Unio elongatulus Bourguignat, 1860) Collected from Tigris River

İhsan Ekin, Mehmet Başhan ve Rıdvan Şeşen

77-84 pdf

İki Eksende Salınım Yapan Sarsma Tablası Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi
Implementation and Design of a Shaking Table Oscillating in Two-Axis

Alper Torun ve Mehmet Çunkaş

85-96

Yüksek Sıcaklık Sonrası Farklı Sınıflardaki Betonarme Çeliklerinin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
Investigation of the Mechanical Properties of Different Grade Reinforcing Bars Exposed to High Temperatures

Ali Ergün, Gökhan Kürklü ve M. Serhat Başpınar

97-103 pdf

İnşaat Yıkıntı Atıklarının Beton Üretiminde Kullanımı ve Beton Özelliklerine Etkisi
The Use of Demolition Waste in Concrete Production and Its Effect on Physical and Mechanical Properties

İsmail Demir

105-114 pdf