Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 01-01

İç Kapak
  pdf

Faz Dönüşüm Prosesi ile Asimetrik Polimer Membranlarının Hazırlanması
Preparation of Asymmetric Polymer Membranes by the Phase Inversion Process

Atilla EVCİN, Osman TUTKUN

1-12 pdf

Jeotermal Sularda Kabuk Oluşumunun Önlenmesi ve Kontrolü
Prevention and Control of Scale Fromation in Geothermal Water

Yalçın BOSTANOĞLU, Osman TUTKUN

13-22 pdf

Sol Jel Metodu ile Alumina Esaslı Seramik Membranların Hazırlanması
Preperation of Alumina Membranes by Sol Gel Method

Ahmet HELVACI, Ö. Faruk EMRULLAHOĞLU
23-33 pdf

Mermer Atıklarından Polyester Bağlayıcı Suni Mermer Blok ve Levha Üretiminin Araştırılması
Investigation of the Production of Syntetich Marble Blocks and Slabs With Polyester Binder by Using Waste of Marble

Mustafa Yavuz ÇELİK, Ö. Faruk EMRULLAHOĞLU
35-50 pdf

Isparta Güneyinde (Isparta Çayı) Oluşan Detritik Minerallerin Araştırılması
The Investigation of Detrial Minerals Originated at the Southern Isparta (Isparta Stream)

Yaşar KİBİCİ, Erkan KARAMAN, Ahmet YAMIK, Mithat VICIL
51-64 pdf

Seydiler (Afyon) Diyatomitinin İzolasyon Tuğlası Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Investigations of Usage of Seydiler (Afyon) Diatomite as a Fire Brick

Ahmet YILDIZ, Ö. Faruk EMRULLAHOĞLU
65-76 pdf

Nematik Sıvı Kristal (Kevlar) Sentezi ve Özellikleri
The Synthesis and Charactersation of Nematic Liquid-Crystal (Kevlar)

Mustafa YALÇIN, Ahmet HAMAMCIOĞLU, Fuat KAR

77-85 pdf

Dönme ve Ötelenme Hareketi Yapan Otomobil Ön Cam Sileceğinin Kinematik Yönden İncelenmesi
Kinematic Analysis of a Rotating and Translating Wind Screen Wiper for an Automobile

Ahmet Nazim TUNUR, Abdurrahman KARABULUT
87-99 pdf

Tarım Alanında Kullanılan Traktörlerin İnsan Vücuduna Yaptığı Titreşimin Etkisi
Effect of Vibration of Tractors Used in Agricultural Fields on Human Body

Abdurrahman KARABULUT
101-108 pdf

İnce Plakların Sonlu Eleman Metodu ve Sonlu Farklar Metodu ile Çözümü ve Bu İki Metodun Karşılaştırılması
The Solution of Plate Bending Problems with the Finite Element Method and the Finite Differences Method and Comparasion of These Methods

Ali ERGÜN
109-121 pdf

Su Kalite Eğilimi Analizinde İki Yöntemin Karşılaştırılması

Yılmaz İÇAĞA

123-134 pdf

Toprak Dolgu Barajlarda Borulanma ve Bir Borunlanma Göçmesi: Teton Barajı
Piping in the Earthfill Dams and a Piping Failure: Teton Dam

İsmail ZORLUER

135-146 pdf