Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 10-01

İç Kapak
  pdf

Türkiye'de Ekimi Yapılan Bazı Arpa Çeşitlerinin Erken Fide Evresinde Krom(VI) Toleransı Üzerine Bir Ön Çalışma
A Preliminary Study on Chromium(VI) Tolerance at Early Seedling Stage of Some Barley Cultivars Grown in Turkey

Mustafa Yıldız, Behiye Uruşak ve Hakan Terzi

1-10 pdf

^I-Limit Superior ve ^I-Limit Inferior
^I-Limit Superior and ^I-Limit Inferior

Hafize (Gok) Gumus ve Fatih Nuray

11-15 pdf

Design of ANFIS Controller for DC-DC Step-Down Converter
DA-DA Gerilim Azaltan Konvertörler için ANFIS Denetleyici Tasarımı

Ömer Deperlioğlu, Uçman Ergün ve Gür Emre Güraksın

17-29 pdf

Görüntü İşleme Yöntemleriyle Araç Plakalarının Tanınarak Kapı Kontrolünün Gerçekleştirilmesi
Recognition of the Vehicle License Plate Using Image Processing Techniques

Kerim Kürşat Çevik ve Abdülkadir Çakı

31-38 pdf

Autocad VBA Uygulamalı Geçme Tasarımı
Autocad VBA Application Fit Design

Erol Eyigün, Kürşad Dündar ve Mesut Durman

39-46 pdf

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Fizik Dersine Yönelik Tutum ve Başarılarına Etkisi
Effect of the Pre-Service Teachers’ Learning Styles On Physıcs Achievement and Attitudes

Yunus Karakuyu ve Hasan Said Tortop

47-55 pdf

Uşak Üniversitesi ve Yakın Çevresindeki Bazı Bitkilerin Mahalli Adları ve Etnobotanik Özellikleri
Local Names and Ethnobotanical Features of Some Plants in Usak University (Usak) and Its Near Vicinity

Lütfiye Deniz, Ahmet Serteser ve Mustafa Kargıoğlu

57-72 pdf

Fındık Küspesi Kullanarak Bacillus amyloliquefaciens’den α-Amilaz Üretiminin İncelenmesi
Investigation of α-Amylase Production Using Hazelnut Cake from Bacillus amyloliquefaciens

Veyis Selen, M. Şaban Tanyıldızı ve Dursun Özer

73-82

Genetik Algoritma İle Fuzzy PSS’in Kural Tablosu Optimizasyonu
The Optimization Of Fuzzy PSS Rule Table Using Genetic Algorithm

Murat Caner ve Uğur Gülseren

83-92 pdf