Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 06-01

İç Kapak
  pdf

Ses Kirliliğini Önlemek İçin B. A. Prefabrike Cephe Elemanlarının Analizine Yönelik Bilgisayar Programı Modeli
A Computer Program Model for the Analysis of Prefabricated Rc Front Panel Against Sound Pollution

Mustafa TOSUN

1-8 pdf

Bulanlk Mantlk Metodu Ile Tekil Yükler Altlnda İki Açıklıklı Çelik Çerçevelerin Plastik Analizi için Gerekli OIan Göçme Yük Faktörü Değerinin Bulunması
Evaluation of Collapse Load Factor Value That is Required for Plastic Analysis of Steel Frames Under Single Loads By Fuzzy Logic

Harun TANYILDIZ, Salih YAZICIOĞLU, Mehmet ÜLKER
9-22 pdf

İlmek Yapılarandaki Farklılığın Franse, Triko Ve Tuch Çözgülü Örme Kumaşlarının Elastikiyet Özelliklerine Etkisi Üzerine Deneysel Bir Araştarma
An Experimental Investigation About the Effect of Loop Structures Differences on Elastic Properties of Franse, Tricot and Tuch Warp Knitted Fabrics

Mevlüt TERCAN

23-49 pdf

Takim Tezgahlarının Sistem Bileşenlerinin Seçimi için Uzman Sistem Destekli Bir Kavramsal Tasarım İşlem Modeli
A Conceptual Design Process Model Based Expert System for the Selection of Machine Tools System Components

Mustafa BOZDEMİR, Faruk MENDİ, Hilal CAN

51-66 pdf

Geçmişten Günümüze Şeffaf Mimari Uygulamalarda Tarihsel Yorumlar
Historical Interpretation From Past to Today in Transparent Architectural Practice

Bedriye ASIMGİL

67-80 pdf

Afyon Depreminde Hasar Görmüş Betonarme Bir Yapının Güçlendirme Çalışması
Earthquake Demages in Structures and Retrofitting Work for A Reinforced-Concrete Structure Damaged in Afyon Earthquake

Kamuran ARI, Hamdi ELCUMAN, Erdal UNCUOĞLU, Behiye SOMUNCU, Falih ALTUN, H. Bekir KARA, Tefaruk HAKTANIR

81-96 pdf

Kutu Konstrüksiyonlu Vidalı Mobilya Köşe Birleştirmelerin Eğilme Moment Dirençleri
The Bending Moment Resistances of Screw Joints on Furniture Corner Joints for Case Construction

Hasan EFE, Harun DİLER, Ali KASAL

97-110

Kutu Konstriiksiyonlu Mobilyada Lambalı - Kinişli Köşe Birleştirmalerin Eğilme Moment Dirençleri
Bending Moment Resistances of The Dado And Rabbet Corner Joints On The Case Construction Forniture

Hasan EFE, Harun DİLER, Ali KASAL

111-124 pdf

Taşıtlarda Kullanılan Alternatif Yakıtlar
Alternative Fuels Used in Vehicles

Hüseyin BAYRAKÇEKEN, Recai KUŞ 

125-144

The Influence Of Water Content On The Spt-N30 Values In The Vadose Zone, A Case Study Of Torbalı Settlement Area
Su İçeriğinin Vadoz Zonundaki Spt-N30'a Etkisi, Torbalı Yerleşim Alanında Yapılan Bir Çalışma

Mustafa EFTELİOĞLU, Celalettin ŞIMŞEK

145-158