Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 07-02

İç Kapak
  pdf

Poliüretan (Desmodur-Vtka) Tutkalı ile Yapıstırılmıs Çesitli Agaç Malzemelerde Kesici Devir Sayısının Çekme Direncine Etkileri
The Effect of Number of Revolution on Tensile Strength for Wood Materials Which Have Been Glued with Polyuretan (Desmodur-Vtka) Glue

Hasan EFE, Levent GÜRLEYEN

1-14 pdf

Kutu Konstrüksiyonlu Mobilyada L-Tipi Kavelalı Köse Birlestirmelerin Egilme Moment Dirençleri
Beniıng Moment Resistance of the L-Type Dowel Corner Joints in Case Construction Furnıture

Ali KASAL, Harun DİLER, lhan KOCATÜRK, Özlem KASAL

15-30 pdf

Masif ve Lamine Agaç Malzemelerin Kavela Tutma Performansı
Holding Performance of Dowels in Solid Wood and Laminated Veneer Lumber (LVL)

Hasan EFE, Ali KASAL, Taner DİZEL

31-44 pdf

Leniınula Edodes’in Misel Gelisim Hızı Üzerine Mese Odunu Parça Büyüklügünün Etkisi
Effects of Oak Wood Chıp Particle Size on Mycelial Growth Rate of Lentinula Edodes

Erbil KALMIS, Fatih KALYONCU

45-52 pdf

İstanbul Metro Tünellerinde Olusan Konverjans ve Gerilmelerin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Analizi
Analysis of Convergences and Stresses in Istanbul Metro Tunnels by the Finite Elements Method

İbrahim OCAK

53-64 pdf

Pamuklu Bezayagı Kumasların Yırtılma Mukavemetlerine Etki Eden İplik Özellikleri
Yarn Characteristic’s Effects on Tear Resistance of Cotton Plain Fabrics

Yahya CAN, Erhan KIRTAY

65-78 pdf

Konsol Kirislerde Sıcaklık Dagılımının Yer Degistirmeler Üzerindeki Etkisi
Temperature Effects on Large Deflections in Cantilever Beams

İbrahim EREN

79-89

Dinamik ve Statik Yüklere Göre Bilgisayar Destekli Rulman Seçimi
Computer Aided Selection of The Roller Bearing in Terms of Dynamic and Static Loads

Adem ÇİÇEK

91-103 pdf

Akü Üretim Endüstrisinde Bir Yatirim Projesi İçin Fizibilite Çalismasi
A Feasibility Study for the Investment Project on Battery Production Industry

Özgür ARMANER

105-121

Dogal Yaslandırılmıs Al-Cu-Mg-(Li) Alasım Sisteminde GPB(Cu,Mg), GP(Li) Faz Bölgelerinin Dta/Dtk İle Analizi
Analyses of GPB(Cu,Mg) AND GP(Li) Phase Zones By Dta/Dtk In Natural Aged Al-Cu-Mg- (Li) Alloys

Muzaffer ERDOGAN

123-134

Cografi Bilgi Sistemi Yardımıyla Trafik Kazalarının Analizi
Geographical Information Systems Aided Traffic Accident Analysis

İbrahim YILMAZ, Saffet ERDOGAN, Tamer BAYBURA, Mevlüt GÜLLÜ, Murat UYSAL

135-150

Afyonkarahisar İl Merkezi Karayolu Trafik Gürültü Haritasının Hazırlanması
Prepeared of the Traffic Noise Map in the City of Afyonkarahisar

Saffet ERDOGAN, Mevlüt DOGAN, İbrahim YILMAZ, Mevlüt GÜLLÜ, Tamer BAYBURA, Melike ULU, Ömer SİSE

151-164

Afyonkarahisar’da GPS Gözlemleri ve Nivelman Ölçüleri Yardımıyla Yerel Jeofid Profilinin Çıkarılması
Determination of Local Geoid Profıle Using Gps Observations and Leveling Measurements in Afyonkarahisar

Fatih TAKTAK, Mevlüt GÜLLÜ

165-180

Vorteks Tüpünde Akıskan Olarak Kullanılan Hava, Oksijen, Karbondioksit, Karısım Gazının Sogutma-Isıtma Sıcaklık Performanslarının Deneysel Olarak İncelenmesi
Experimental Study of Coolıng – Heating Performances of Air, Oxygen, Carbon Dioxide and Mix Gases Which Are Used As The Vortex Tube

Volkan KIRMACI

181-190

Tarama Sayısının Tarayıcının Renk Dogruluguna Olan Etkisi
Effects of The Number of Scan on Color Accuracy of Scanner

İbrahim YILMAZ, Fatih TAKTAK, İbrahim TİRYAKOĞLU

191-204

Weibull Dagılımı Kullanılarak Rüzgar Hız ve Güç Yogunluklarının İstatistiksel Analizi
Statistical Analysis of Wind Speed and Power Densities Using Weibull Distribution

Mehmet KURBAN,Yeliz MERT KANTA, Fatih Onur HOCAOGLU

205-218

Yeraltı Enerji Kablolarında Meydana Gelen Arızalarda Arıza Mesafesinin Yapay Sinirir Agları Agları (YSA) Kullanılarak İncelenmesi
Investigation of Fault Distance on Due to Short Circuit Fault Condition in Underground Energy Cables Using Neural Networks

Vedat GÜN, Seydi Vakkas ÜSTÜN

219-230

Isık Kirliligi
Light Pollusion

Cemal Seçkin AKSAY, Osman KETENOGLU, Latif. KURT

231-236

Bor Madeninde Kullanılan Kepçe Dislerinin Degisik Kaynak Elektrotları ile Yapılan Dolgularının Asınma Davranıslarının İncelenmesi
Investigation of Wear Behaviour of Welded Bracket’s Teeth of Excavator Operating in Boron Quarry

Nurullah KIRATLI, Dinçer BURAN

237-246